KVK past werkwijze rondom afscherming adresgegevens deels aan

9 augustus 2019 – KVK voert een wijziging door in de manier waarop verzoeken tot afscherming van privé- en vestigingsadressen van ondernemingen worden behandeld. Ondernemers die het slachtoffer zijn van bedreiging kunnen een dergelijk verzoek indienen als zij dit kunnen aantonen. Onder bepaalde condities schermt KVK dan het privéadres en in voorkomende gevallen het vestigingsadres af.

Voorheen registreerden we ondernemers eerst in het Handelsregister en werden hun gegevens pas na goedkeuring van het verzoek afgeschermd. Vanaf nu stellen we de inschrijving in het Handelsregister uit totdat het verzoek is afgehandeld. Door deze 2 stappen om te draaien, willen we onveilige omstandigheden voorkomen.

Aanleiding voor de maatregel is de situatie deze week rondom de inschrijving van een ex-politicus en journalist die wordt bedreigd. Voordat zijn verzoek tot afscherming door KVK kon worden goedgekeurd stond het vestigingsadres van zijn onderneming in het Handelsregister. Dit was weliswaar met medeweten van de betrokken ondernemer, maar dit neemt niet weg dat dit een onwenselijke situatie is. Dergelijke situaties wil KVK voortaan voorkomen.

De aanpassing van deze werkwijze heeft geen wetswijziging nodig en wordt dus per direct van kracht.

Lees meer over het afschermen van adressen in het Handelsregister.

Flexinkomen makkelijker mee onder NHG

Starters met een flexibel inkomen krijgen meer mogelijkheden om een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) af te sluiten. De uitvoerder van de NHG begint daartoe dit najaar een experiment met een aantal kredietverstrekkers. Met gebruik van de zogeheten Arbeidsmarktscan kan de stabiliteit van het inkomen beter in kaart worden gebracht. Dit maakt het anders dan nu het geval is, voor starters met een flexibel arbeidscontract makkelijker om in aanmerking te komen voor een hypotheek.

Lees het complete bericht

Personenvennootschap in nieuwe jas?

Minister Dekker, voor Rechtsbescherming, wil het voor ondernemers makkelijker maken om samen een bedrijf te starten en te exploiteren. De huidige regels voor personenvennootschappen (vof, cv en maatschap) gaan op de schop. Nu zijn ze nog verspreid over meerdere wetten en komen ze deels uit 1839. Door ze moderner en eenvoudiger te maken, sluiten ze beter aan bij de huidige praktijk.

Resultaten toezichtsplan zzp’ers Belastingdienst

De Belastingdienst maakt vandaag de resultaten bekend van het toezichtsplan arbeidsrelaties tussen zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers. Het toezichtsplan richtte zich op het uitvoeren van bedrijfsbezoeken bij 104 opdrachtgevers. Resultaat is onder andere dat bij 12 bedrijven vervolgonderzoek wordt ingesteld en het vermoeden van kwaadwillendheid wordt onderzocht.

Lees het complete bericht

Verdere voortgang wetgeving zelfstandig ondernemerschap

Het kabinet boekt verdere voortgang met de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers. Zo ligt de uitwerking van de opdrachtgeversverklaring op schema. De webmodule is eind volgend jaar gereed. Per 1 januari 2019 wordt het criterium ‘gezag’ uit het arbeidsrecht verduidelijkt, een criterium dat een belangrijke rol speelt bij de vaststelling of iemand een dienstverband heeft.

Lees het complete bericht

Commissie Regulering van werk buigt zich over toekomst arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt krijgt de komende jaren te maken met fundamentele veranderingen, zoals robotisering en platformisering. Daarnaast hebben mensen andere wensen over de vormgeving van hun werk dan vroeger. Dit zorgt voor nieuwe uitdagingen in de manier waarop we de arbeidsmarkt organiseren. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt het belangrijk dat we tijdig beginnen met het denken over hoe we de regels, wetgeving en belastingen rond de arbeidsmarkt in de toekomst willen vormgeven. Hij heeft daarom een onafhankelijke commissie van experts onder leiding van Hans Borstlap gevraagd hier advies over uit te brengen. Het benoemingsbesluit rondom de commissie is vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees het complete bericht