Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) vanaf 1 januari 2020

De kleineondernemersregeling (KOR) verandert vanaf 1 januari 2020. U kunt dan kiezen voor een vrijstelling voor de omzetbelasting (btw) als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan € 20.000 omzet in een kalenderjaar hebt. Wat in grote lijnen de verschillen zijn tussen de huidige KOR en de nieuwe KOR ziet u in onderstaande tabel. Uw keuze moet uiterlijk 20 november bij de Belastingdienst binnen zijn als u mee wilt doen vanaf 1 januari 2020.

KVK past werkwijze rondom afscherming adresgegevens deels aan

9 augustus 2019 – KVK voert een wijziging door in de manier waarop verzoeken tot afscherming van privé- en vestigingsadressen van ondernemingen worden behandeld. Ondernemers die het slachtoffer zijn van bedreiging kunnen een dergelijk verzoek indienen als zij dit kunnen aantonen. Onder bepaalde condities schermt KVK dan het privéadres en in voorkomende gevallen het vestigingsadres af.

Voorheen registreerden we ondernemers eerst in het Handelsregister en werden hun gegevens pas na goedkeuring van het verzoek afgeschermd. Vanaf nu stellen we de inschrijving in het Handelsregister uit totdat het verzoek is afgehandeld. Door deze 2 stappen om te draaien, willen we onveilige omstandigheden voorkomen.

Aanleiding voor de maatregel is de situatie deze week rondom de inschrijving van een ex-politicus en journalist die wordt bedreigd. Voordat zijn verzoek tot afscherming door KVK kon worden goedgekeurd stond het vestigingsadres van zijn onderneming in het Handelsregister. Dit was weliswaar met medeweten van de betrokken ondernemer, maar dit neemt niet weg dat dit een onwenselijke situatie is. Dergelijke situaties wil KVK voortaan voorkomen.

De aanpassing van deze werkwijze heeft geen wetswijziging nodig en wordt dus per direct van kracht.

Lees meer over het afschermen van adressen in het Handelsregister.

Flexinkomen makkelijker mee onder NHG

Starters met een flexibel inkomen krijgen meer mogelijkheden om een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) af te sluiten. De uitvoerder van de NHG begint daartoe dit najaar een experiment met een aantal kredietverstrekkers. Met gebruik van de zogeheten Arbeidsmarktscan kan de stabiliteit van het inkomen beter in kaart worden gebracht. Dit maakt het anders dan nu het geval is, voor starters met een flexibel arbeidscontract makkelijker om in aanmerking te komen voor een hypotheek.

Lees het complete bericht

Resultaten toezichtsplan zzp’ers Belastingdienst

De Belastingdienst maakt vandaag de resultaten bekend van het toezichtsplan arbeidsrelaties tussen zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers. Het toezichtsplan richtte zich op het uitvoeren van bedrijfsbezoeken bij 104 opdrachtgevers. Resultaat is onder andere dat bij 12 bedrijven vervolgonderzoek wordt ingesteld en het vermoeden van kwaadwillendheid wordt onderzocht.

Lees het complete bericht