Compensatie van terugbetaalde toeslagen 2014, 2015 of 2016 in verband met kwijtschelding van leenbijstand (Bbz)

Kwijtgescholden leenbijstand (Bbz-lening) in 2014 t/m 2016? Hierdoor terugvordering van toeslagen 2014 t/m 2016? Dan heeft u mogelijk recht op compensatie. Een aanvraag hiervoor kon alleen in 2019 worden ingediend, maar inmiddels is de termijn verlengd tot en met 30 juni 2020.