Diensten

Boekhoudkundige verwerking van uw administratie

Jakowe Advies verzorgt de boekhoudkundige verwerking van de inkoop- en verkoopfacturen, bankafschriften, omzetstaten, kasboeken en andere stukken. Dit gebeurt in onze administratiesoftware van Snelstart.

Tussentijdse rapportages en analyses

Het opstellen van een tussentijds verslag waarin aan de opdrachtgever en geïnteresseerden buiten de organisatie verslag kan worden gedaan. Dit kan gebruikt worden bij het aanvragen een bedrijfskrediet of financiering. Ook wanneer u als zelfstandige een huis wilt kopen is een dergelijke rapportage noodzakelijk voor de hypotheekverstrekker. Tevens kunnen wij een investeringsbegroting en liquiditeitsprognose voor u leveren.

Samenstellen jaarrapport

Wij stellen aan de hand van de door u of door ons gevoerde financiële administratie de jaarrekeningen en tussentijdse overzichten op, zodat u volledig op de hoogte bent van de stand van zaken binnen uw onderneming. Aan de hand van de door ons samengestelde jaarrekeningen kunnen wij de aangifte inkomstenbelasting of aangifte vennootschapsbelasting verzorgen.

Modelovereenkomst

Voor opdrachtgevers die werken met freelancers of zelfstandigen zonder personeel, kan het onduidelijk zijn of zij voor die opdrachtnemers loonheffingen moeten inhouden en betalen. In het verleden werd hierover duidelijkheid verschaft middels een VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). Sinds 1 mei 2016 zorgt de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) ervoor dat de opdrachtgever en u als ZZP’er samen verantwoordelijk zijn voor de fiscale gevolgen van de arbeidsrelatie. In sommige gevallen kan het verstandig zijn hiervoor een modelovereenkomst op te stellen. Voor vragen hierover kunt u altijd bij ons terecht.

Aangifte Omzetbelasting

Wij kunnen de volledige aangifte van de omzetbelasting voor u verzorgen. Hierdoor hoeft u zelf niet langer uit te puzzelen hoeveel btw  u moet afdragen en weet u zeker dat de aangifte altijd op tijd wordt ingediend.

ZZP Boekhouding Groningen

Wij verzorgen de volledige begeleiding van het inrichten van je administratie als beginnende zzp’er.

Jakowe Advies heeft momenteel helaas geen plek voor nieuwe klanten.Lees meer
+