In 2019 gestarte werkgever betaalt in 2020 waarschijnlijk meer Whk-premie

In 2019 gestart als werkgever? Dan in 2020 waarschijnlijk hogere Whk-premie. Een beroep op een gunstiger oordeel van de Hoge Raad van 4 mei 2018 is dan door wijziging van de regels namelijk niet meer mogelijk. In 2020 betaalt u dan de hogere premie voor een kleine werkgever.