Indiening Beeld van de Uitvoering 2017 – Informatie voor gemeenten

Voor 1 maart 2018 dient het College van B&W het Beeld van de Uitvoering over 2017 in het kader van de Participatiewet (inclusief loonkostensubsidie), de IOAW, de IOAZ, het Bbz 2004 en de WWIK (alleen baten) bij de minister van SZW in te dienen. De gevraagde financiƫle informatie betreft de voorlopige stand van zaken over 2017 en vergt geen controleverklaring van uw accountant.

Lees het complete bericht