Indiening Beeld van de Uitvoering 2018 – Informatie voor gemeenten

Voor 1 maart 2019 dient het College van B&W het Beeld van de Uitvoering over 2018 in het kader van de Participatiewet (inclusief loonkostensubsidie), de IOAW, de IOAZ, het Bbz 2004 en de WWIK (alleen baten) bij de minister van SZW in te dienen. De gevraagde financiƫle informatie betreft de voorlopige stand van zaken over 2018 en vergt geen controleverklaring van uw accountant.

Lees het complete bericht