KVK past werkwijze rondom afscherming adresgegevens deels aan

9 augustus 2019 – KVK voert een wijziging door in de manier waarop verzoeken tot afscherming van privé- en vestigingsadressen van ondernemingen worden behandeld. Ondernemers die het slachtoffer zijn van bedreiging kunnen een dergelijk verzoek indienen als zij dit kunnen aantonen. Onder bepaalde condities schermt KVK dan het privéadres en in voorkomende gevallen het vestigingsadres af.

Voorheen registreerden we ondernemers eerst in het Handelsregister en werden hun gegevens pas na goedkeuring van het verzoek afgeschermd. Vanaf nu stellen we de inschrijving in het Handelsregister uit totdat het verzoek is afgehandeld. Door deze 2 stappen om te draaien, willen we onveilige omstandigheden voorkomen.

Aanleiding voor de maatregel is de situatie deze week rondom de inschrijving van een ex-politicus en journalist die wordt bedreigd. Voordat zijn verzoek tot afscherming door KVK kon worden goedgekeurd stond het vestigingsadres van zijn onderneming in het Handelsregister. Dit was weliswaar met medeweten van de betrokken ondernemer, maar dit neemt niet weg dat dit een onwenselijke situatie is. Dergelijke situaties wil KVK voortaan voorkomen.

De aanpassing van deze werkwijze heeft geen wetswijziging nodig en wordt dus per direct van kracht.

Lees meer over het afschermen van adressen in het Handelsregister.