Mogelijke oplossing voor problemen omtrent kinderopvangtoeslag

Discussie met de Belastingdienst over vermeend onterecht ontvangen kinderopvangtoeslag? Twee recente uitspraken van de Raad van State maken duidelijk dat de Belastingdienst zich coulanter moet opstellen. Ga na of u kunt profiteren van deze uitspraken!